Feliratkozóinknak 10% kedvezmény jár július 20-ig!

Úgy tűnik korábban már feliratkoztál. Köszönjük, hogy velünk vagy! 😊

Üdv a klubban! Mostantól Te is jogosult vagy a kedvezményre! 😊

Ha még nincs kuponod, iratkozz fel az UKKO hírlevélre, és biztosan nem maradsz le semmiről, plusz megkapod a kedvezményt biztosító kupont is!

Hozzájárulok adataim Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített módon történő kezeléséhez.

Nem fogadtad el az adatvédelmi nyilatkozatot!

Köszönöm nem érdekel!

Kód:

A kóddal kedvezményt kaphatsz 5.000 Ft-ot elérő megrendelésednél, -ig. A kedvezmény az összes kosárba helyezett termékre érvényes!

Ok

Kód:

A kóddal kedvezményt kaphatsz 5.000 Ft-ot elérő megrendelésednél, -ig. A kedvezmény az összes kosárba helyezett termékre érvényes!

Ok

Ingyenesen letölthető Reflux E-book, hírlevél feliratkozóknak!

Köszönjük! Most már letöltheted az e-bookot! 😊

Köszönjük! Most már letöltheted az e-bookot! 😊

Ha szeretnéd letölteni az e-bookot, iratkozz fel az UKKO hírlevélre, így biztosan nem maradsz le semmiről!

Hozzájárulok adataim Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített módon történő kezeléséhez.

Nem fogadtad el az adatvédelmi nyilatkozatot!

Rendelésfelvétel: +36-30-358-3236 | Ügyfélszolgálat: +36-20-941-1420

-10% feliratkozóknak. Kattints, ha nincs kuponod!

sikeresen kosárba helyezve!

Kosárban: termék ( Ft)

Bezárás    Tovább a kosárhoz
A kosár sikeresen kiürítve!
Bezárás
Hibás e-mail cím vagy jelszó!
Bezárás
Sikeres bejelentkezés!
Adatai kitöltésre kerültek!
Bezárás

Adatkezelési Irányelvek

vásárlóink, érdeklődőink és hírlevélre feliratkozóink részére

Érvényes: 2018. május 25-től

1. Adatkezelő meghatározása:

Az adatkezelő típusa: gazdasági társaság
Adatkezelő neve: UKKO Hungária Zrt.
Adatkezelő képviselője: Dr. Sipos Tibor ügyvezető
Adatkezelő székhelye: 2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál utca 5.
Adatkezelő nyilvántartója: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-10-042063
Adatkezelő adószáma: 27960110-2-13
Adatkezelő weboldala: www.ukko.hu
Adatkezelő e-mail címe: info@ukko.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36 20 941 1420

Az adatkezelés helye:


Adatkezelés nyilvántartási száma:


2. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az UKKO Hungária Zrt. (továbbiakban UKKO) adatkezelő által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek adatainak a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő adatkezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Adatkezelés alatt az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítését kell érteni.

Adatkezelő pedig az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtünk és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, azaz ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Az UKKO számára kiemelt fontosságú cél a vevői, valamint az UKKO weboldal látogatói, valamint az UKKO termékei, vagy tevékenysége iránti érdeklődők (mindannyian: érintettek)  által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az UKKO elkötelezi magát az érintettek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz. Az UKKO a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Az Ukko figyelembe veszi a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:


Jelen tájékoztatóban részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

3. Az adatkezelés célja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie azadatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az UKKO adatkezelésének céljai

  1. a www.ukko.hu oldalon történő vásárlás biztosítása és a kezdeményezett megrendelések teljesítése
  2. hírlevél küldése
  3. a gazdasági tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelés (pl: számlázás, adóbevallási kötelezettségek teljesítése)
  4. az UKKO-val jogviszonyba került érintettekkel szembeni esetleges igényérvényesítés, és az érintettek igényérvényesítései


Az adatkezelő weblapot üzemeltet, melyen keresztül az érintettek által önkéntesen megadott adatokkal azonosítja a vevőket, valamint teljesíti a megrendeléseket, illetve a nevezett oldalon, a vásárlás folyamán feliratkozók részére küld hírlevelet.

4. Az adatkezelésre vonatkozó elvek


5. Az adatok gyűjtése, tárolása, továbbítása, az adatkezelés jogalapja

Az UKKO az érintettek adatainak kezelését adatkezelési célonként eltérően végzi. Az, hogy milyen személyes adatokat és milyen módon gyűjtünk, az függ az adatgyűjtés céljától.

5.1. a vásárlás biztosítása és a megrendelések teljesítése

Amikor látogatóink a www.ukko.hu oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan esetek, amikor az UKKO által kínált szolgáltatás teljeskörű igénybevételéhez szükségessé válik az érintettek bizonyos személyes adatainak (például név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) megadása, illetve elküldése.

Ha ön a www.ukko.hu weboldalát meglátogatja, az UKKO az ön gépén cookie-ban (sütiben) tárolja az ön - személyéhez nem köthető, anonim- azonosítóját, amely ahhoz szükséges, hogy a weboldal újbóli meglátogatásakor a böngészést folytathassa.

A weboldal bizonyos vásárlási funkcióinak használatához, a vásárláshoz, a termék kifizetésének azonosításához, annak kiszállításához és az arról való tájékoztatáshoz és kapcsolatfelvételéhez szükségszerűen az alábbi adatokat kell megadni: név, szállítási cím, számlázási cím, ha eltér a szállítási címtől, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Ezen adatok a társaság székhelyén található számítógép merevlemezén és az UKKO által működtetett weboldalak Tera Host Kft. tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő és fenti adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Adattárolás az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelő webáruház tevékenységének megszűnéséig tart. Ezen túlmenően a Tera Host Kft. tárhelyszolgáltató, az E.N.S. Zrt. hírlevélszolgáltató adatfeldogozók szerverén található adatok esetén az adattárolás az adatfeldolgozó tevékenységének, vagy a vele fennálló adatkezelői jogviszony megszűnéséig tart.

Adattörlés – ha a kezelésnek más jogalapja nincs – adatmegsemmisítő program használatával történik, mely a megsemmisítést naplófájlban rögzíti.

A rendelkezésre bocsájtott adatok közül az UKKO a megrendelt szolgáltatást teljesítő partnerének (például házhoz szállítás esetén a futárszolgálatnak) a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges alábbi adatokat adja át, abból a célból hogy a teljesítés eredményesen megtörténhessen: név, szállítási cím, , számlázási cím telefonszám, e-mail cím. Az ilyen esetekben a továbbított adatok kezelésére a partner adatkezelési szabályzata az irányadó, azzal, hogyha adatai törlése felől intézkedik az UKKÓ-nál, mi biztosítjuk adatai törlését a továbbított adatok címzettjeinél is.

Az UKKO felhívja az érintett figyelmét, hogy a megrendelt szolgáltatást teljesítése érdekében megadott adatokat a feladott küldeményen szükségszerűen feltünteti (megcímezi) azt ezáltal a teljesítés érdekében eljáró személyek részére megismerhetővé teszi.

Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.

5.2. hírlevél küldése

A UKKO termékeinek, akcióinak, és egyéb vásárlással összefüggő információinak, ajánlásainak megismeréséhez szükségszerűen az alábbi adatokat kell megadni: név, e-mail cím.

Ezen adatok a társaság székhelyén található számítógép merevlemezén és az UKKO által működtetett weboldalak Tera Host Kft. tárhelyszolgáltató és az E.N.S Zrt. adatfeldogozók szerverein kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő és fenti adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Adattárolás az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelő hírlevélküldő tevékenységének megszűnéséig tart. Ezen túlmenően a Tera Host Kft. és az E.N.S Zrt.  adatfeldogozók szerverein található adatok esetén az adattárolás az adatfeldolgozó tevékenységének, vagy a vele fennálló adatkezelői jogviszony megszűnéséig tart. Az UKKO a hol? leiratkozáshoz biztosított link használatával az adott cím minden előfordulását törli a hírlevelek címzettjei közül.

Hírlevél küldés céljából kezelt adatok tekintetében adattovábbítás nem történik.

Adattörlés – ha a kezelésnek más jogalapja nincs – adatmegsemmisítő program használatával történik, mely a megsemmisítést naplófájlban rögzíti.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.

5.3. jogi kötelezettségek teljesítése

A különböző adó és számviteli és egyéb jogszabályoknak eleget téve az UKKO köteles begyűjteni minden adott vásárláshoz kapcsolódóan az alábbi adatokat: név, lakcím, székhely, adószám.

Ezen adatok a társaság székhelyén található számítógép merevlemezén kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.

A fenti személyes adatok a vásárlást igazoló papíralapú számlán történő megjelenése esetén a társaság székhelyén zárható, tűzálló, és vízbetöréstől védett szekrényben kerülnek tárolásra.

Az adatok az UKKO a könyvelést végző és ellenőrző személyeknek (mint adatfeldolgozók) továbbá a NAV és az arra feljogosított hatóságok részére kerülnek továbbításra. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az UKKO-t, az jogszabályi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

Amennyiben az adatok vásárlást igazoló olyan papíralapú számlán is megjelennek, melyet a megrendelt szolgáltatást teljesítő partnernek kell az érintettnek kézbesíteni (például házhoz szállítás esetén a futárszolgálatnak), akkor az UKKO gondoskodik a dokumentum olyan módon történő csomagolásáról, mely az érintett kivételével megakadályozza annak megismerhetőségét. A számla ilyen módon történő átadása nem minősül adattovábbításnak, mivel az adat megismerhetősége harmadik személynek nem lesz biztosított.

A teljesítésről kiállított számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § -ának rendelkezése szerint 8 évig őrizzük meg, azt követően – ha a kezelésnek más jogalapja nincs –  az elektronikus számlák törlésre, a papír alapú számlák megsemmisítésre kerülnek, melyek naplófájlban és jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, mely alapján az adatkezelő az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat.

5.4. jog és igényérvényesítés

A UKKO a vele jogviszonyba kerülő érintettek adatait abból a célból is kezeli, hogy esetleges érintettekkel szembeni kár, vagy más igény érvényesítése, vagy jogvita estén az UKKO igényeit a megfelelő érintettel a szükségessé váló kommunikációs csatornákon érvényesíteni tudja, vagy a vele szemben érvényesített igényt azonosítani tudja. Ehhez szükségszerűen az alábbi adatokat kezeli: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Ezen adatok a társaság székhelyén található számítógép merevlemezén és az UKKO által működtetett weboldalak Tera Host Kft. tárhelyszolgáltató és E.N.S. Zrt. adatfeldogozók szerverein kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő és fenti adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Adattárolás az adott jogviszony (pl.: vásárlás) megszűnését (pl.: teljesítéssel, azaz áruátvétel) követő 5 évig, vagy az adatkezelő tevékenységének megszűnéséig tart. Ezen túlmenően a Tera Host Kft. tárhelyszolgáltató és az E.N.S. Zrt. adatfeldogozók szerverein található adatok esetén az adattárolás az adatfeldolgozó tevékenységének, vagy a vele fennálló adatkezelői jogviszony megszűnéséig tart.

Az adatok az igényérvényesítéssel érintett személyek részére (behajtóiroda, ügyvéd, bíróság stb.) részére kerülhetnek továbbításra, abban az esetben, ha az eljárás azt szükségessé teszi.

Adattörlés – ha a kezelésnek más jogalapja nincs – adatmegsemmisítő program használatával történik, mely a megsemmisítést naplófájlban rögzíti.

Amennyiben az igényérvényesítési eljárás során az adatok papír alapú dokumentumba kerülnek, a dokumentumok a társaság székhelyén zárható, tűzálló, és vízbetöréstől védett szekrényben kerülnek tárolásra, melyek a tárolási idő lejártával jegyzőkönyvben rögzített módon kerülnek megsemmisítésre.

Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja: adatkezelő jogos érdekének érvényesítése, mivel ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ez esetben az adatkezelő az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat.

5.6. Az adatfeldolgozás

Adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Az adatfeldolgozás információs rendszerrel történik.

Adatfeldolgozók:


5.7. Adatbiztonság

Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

Amint a személyes adatok az UKKO informatikai infrastruktúráján belülre kerültek, az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket az UKKO Adatbiztonsági és Adatvédelmi Szabályzatában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elő, melyek betartásáért az UKKO minden dolgozója, munkatársa felelős.

A műszaki intézkedések között szerepelnek a szerver megfelelő védelmi mechanizmusai, az adminisztrációs intézkedések között szerepel a hozzáférések jelszóval való védelme, a jogosultágok megfelelő időszakonkénti felülvizsgálata. További kontrollmechanizmus többek között az adatokhoz és az azokat tároló infrastruktúrához való hozzáférés ellenőrzése, valamint a harmadik féllel kötött olyan megállapodás, amely kötelez a vonatkozó jogszabályok betartására. Már szolgáltatásaink kialakításakor figyelmet fordítunk a megfelelő adatvédelmi biztosítékok beépítésére.

Amennyiben látogatóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet az info@ukko.hu címre

Az adatokat az UKKO megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.8. Tájékoztatás

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

5.9. Adatok módosítása, törlése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett annak törlését kéri, amennyiben az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett a személyes adatainak törlést bármikor kérheti, azzal hogy a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 48 órán belül köteles a törlésnek eleget tenni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

5.10. Az előzetes tájékoztatásának követelménye

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő milyen jogalapon kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint, az adatkezelés nyilvántartási száma információk nyilvánosságra hozatalával is.

5.11. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint  törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is

Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

Hatályos:  2018. május

 
 

Szállítási díjaink!

Minél nagyobb kosárértékkel vásárolsz, annál nagyobb kedvezményt adunk a szállítási díjból!
 5000 Ft-tól 10%, 12000 Ft-tól 50%, 15000 Ft-tól 100% a kedvezmény mértéke.

Kosárérték:

1-4999 Ft

5000-11999 Ft

12000-14999 Ft

15000 Ft-tól

Foxpost (csomagautomata)

1-4999 Ft kosárértékig:  950 Ft

5000-11999 Ft kosárértékig:  850 Ft

12000-14999 Ft kosárértékig:  470 Ft

15000 Ft kosárértéktől:  Ingyenes

Pick Pack Pont (csomagátvételi pont)

1-4999 Ft kosárértékig:  1 190 Ft

5000-11999 Ft kosárértékig:  1 070 Ft

12000-14999 Ft kosárértékig:  590 Ft

15000 Ft kosárértéktől:  Ingyenes

Postapont (posta/MOL/stb.)

1-4999 Ft kosárértékig:  1 390 Ft

5000-11999 Ft kosárértékig:  1 250 Ft

12000-14999 Ft kosárértékig:  690 Ft

15000 Ft kosárértéktől:  Ingyenes

MPL automata (csomagautomata)

1-4999 Ft kosárértékig:  1 190 Ft

5000-11999 Ft kosárértékig:  1 070 Ft

12000-14999 Ft kosárértékig:  590 Ft

15000 Ft kosárértéktől:  Ingyenes

Sprinter futár (házhozszállítás)

1-4999 Ft kosárértékig:  1 290 Ft

5000-11999 Ft kosárértékig:  1 160 Ft

12000-14999 Ft kosárértékig:  640 Ft

15000 Ft kosárértéktől:  Ingyenes

MPL futár (házhozszállítás)

1-4999 Ft kosárértékig:  1 790 Ft

5000-11999 Ft kosárértékig:  1 610 Ft

12000-14999 Ft kosárértékig:  890 Ft

15000 Ft kosárértéktől:  Ingyenes

Ok

Kockázat nélkül rendelhetsz! 100% pénzvisszafizetési garancia.

Szeretnél értesülni az akciókról, kedvezményekről és újdonságokról?

Iratkozz fel hírlevelünkre neved és email címed megadásával, és biztosan nem maradsz le semmiről.

Feliratkozom
UKKO Hungária Zrt. Minden jog fenntartva.
 |  2013-2024

Bezár